ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

La present pàgina web de SUCESO, (www.somossuceso.com), és propietat de Somos Suceso SL amb NIF B05426663 i adreça fiscal en Marc Aureli 38-40 3-2 08006 Barcelona.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre SUCESO l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26 / 1984, del 19 de juliol, general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, del 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Productes de la Societat de la Informació i de comerç electrònic.

SUCESO es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva pàgina web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, SUCESO es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-ho en temps i forma oportuns.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, SUCESO informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, SUCESO informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a la següent adreça de correu electrònic: info@somossuceso.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, dirigint-se a l'apartat "El meu compte" del web.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic, és imprescindible que durant el registre d'usuari s'identifiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb SUCESO  en el següent correu electrònic: info@suceso.com.

En aquest mateix apartat de "El meu compte" vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes i dels seus vals de descompte, aquest només és un apartat de consulta, però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que no consideri necessaris visualitzar .

Tots els continguts de la web estan en espanyol, català i anglès.

L'usuari al comprar la comanda, rebrà al seu correu la factura corresponent.

 

Cistell de compra

×